SLU-nyhet

Kick-off för årets klimatdialoger med föredrag av Johan Kuylenstierna

Publicerad: 21 mars 2023
Porträttbild på Johan Kuylenstierna

Årets klimatdialoger på SLU inleddes med en välbesökt kick-off på Loftet och ett föredrag av Johan Kuylenstierna, tidigare ordförande i Klimatpolitiska rådet och chef för Stockholm Environment Institute, numera generaldirektör för Formas.

Narrativet för hur vi kommunicerar klimatfrågan stod i fokus för föredraget. Johan Kuylenstierna beskrev hur narrativet har förändrats sedan Köpenhamnsmötet 2009, som inte resulterade i någon överenskommelse, och hur den förändringen kom att bana väg för Parisavtalet sex år senare.

Klimatmötet COP15 i Köpenhamn 2009 var ett misslyckande, som ändå ledde till en framgång eftersom det blev tydligt att det fanns ett stort behov att förändra processerna och sättet som det här mötena fördes på. Sex år senare hade mycket förändrats, men framför allt narrativet. Istället för ”how do we share the burden?” var budskapet ”How do we share the benefits?”. Mötet var inte heller top-down som det varit i Köpenhamn, med enbart FN-ledamöter och de högsta ledarna utan representanter för alla nivåer; också lokala företrädare, kommuner, företagsledare.

De senaste 5 åren har Johan sett en stor förändring i förståelsen för vad vi behöver uppnå på global nivå för att möta utmaningarna som världen förstår inför. Förståelsen har förändrats och det finns ett systemperspektiv och en insikt om att alla system, exempelvis jordbruk, energi, skog, och transporter interagerar med varandra. Det har också skett en stor teknisk utveckling, framför allt vad gäller sol- och vindenergi. Kostnaderna för solenergi har minskat på ett sätt som inte går att likna vid något annat. Det förändrar hela landskapet. Först i liten skala, men sedan allt större. Framför allt för utvecklingsländerna, som har möjlighet att helt undvika att bli beroende av fossil energi.

Vägen framåt innehåller många viktiga ingredienser och forskningen har en viktig roll för både utveckling och ledarskap, konkluderade Johan Kuylenstierna, och vi måste ha en livlig och aktiv diskussion inom universiteten vilken vår roll är.

En längre sammanfattning kan läsa på engelska.

Fakta:

Mot bakgrund av IPCC-rapporterna organiserar SLU:s Framtidsplattformar och SLU Global sedan 2021 en serie med klimatsamtal vid SLU. Syftet är att skapa en en möjlighet att fördjupa det vetenskapliga samtalet om klimatförändringar över olika discipliner vid SLU, med en rad vetenskapliga dialoger för SLU-anställda, samt öppna seminarier för både externa deltagare och SLU-anställda. 

Läs mer om klimatdialogerna 


Kontaktinformation