Hoppa till huvudinnehåll

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och de fyra Framtidsplattformarna organiserar en serie klimatsamtal. Webinar öppna för alla intresserade kommer varvas med några för enbart SLU-anställda. Vänligen se aktuella evenemang nedanför.

Lista ditt klimatinitiativ!

SLU Global och SLU:s fyra Framtidsplattformar, som tillsammans är värdar för SLU:s klimatsamtal, välkomnar nu möjligheten att lista andra initiativ med stark klimatrelevans som involverar forskare vid SLU och potentiellt externa intressenter, kopplade till Klimatsamtalen.

Bakgrund

Under 2021 och 2022 lanserade IPCC sin sjätte utvärderingsrapport som presenterar den aktuella vetenskapliga kunskapen om den fysikaliska grunden, begränsningar, effekter, anpassning och sårbarhet. Den första delen, skriven av arbetsgrupp 1, fick stor uppmärksamhet både i Sverige och globalt när den släpptes sommaren 2021. Den senaste IPCC-utvärderingsrapporten innan dess kom 2014 och gav den vetenskapliga grunden för Parisavtalet.

SLU Global, SLU Future FoodSLU Future Forests, SLU Future One Health och SLU Urban Futures tar lanseringen av IPCC-rapporterna som en möjlighet att fördjupa det vetenskapliga samtalet om klimatförändringar över olika discipliner vid SLU, med en rad vetenskapliga dialoger för SLU-anställda, samt öppna seminarier för både externa deltagare och SLU-anställda. Alla evenemang hålls på engelska. 

SLU och klimatet

Hur jobbar SLU med klimatfrågorna? Vi bidrar med kunskap, stöd vid beslutsfattande och fakta om klimatlösningar.

Publicerad: 13 mars 2023 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se
Loading…