Sveriges lantbruksuniversitet

Program

Ett program är en serie kurser, obligatoriska eller valbara, som leder till en examen. Program omfattar ofta flera terminer och årskurser. På SLU har finns både program på grund- och avancerad nivå inom en mängd ämnen.


Det finns 57 sidor som är taggade med Program:
agronom_livsmedel1.png

Sustainable Food Systems

Sustainable Food Systems är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på hållbar utveckling inom hela livscykeln för mat, inklusive primärproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion. Detta är programmet för dig som vill arbeta ...

Trädgård

Trädgård

Växter finns överallt: inne, ute, långt bort och nära. De gör att vi mår bra genom att bara finnas och bland annat rena luften, vara vackra och dofta gott. Väldigt många är ätbara och blir till mat; till exempel sådant är vanligt i villaträdgårdar ...

tradgardsingenjor-odling1.png

Trädgårdsingenjör - odling

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll ...

hortonom1.png

Hortonomexamen

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Med en hortonomexamen är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. SLU omstrukturerar och utvecklar sina ...

hortonom1.png

Trädgårdsvetenskap

Vill du vara med och utveckla och påverka framtidens hållbara produktion och odling av trädgårdsväxter? Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för uthållig urbanisering

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt ...

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Hållbar utveckling

Människans aktiviteter påverkar och påverkas av naturens resurser hela tiden. Vill du veta mer om hållbar utveckling i naturliga och sociala sammanhang? Då kanske det här masterprogrammet i hållbar utveckling kan vara något för dig. Programmet ...

civing-miljovattentek1.png

Uthållig mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenförvaltning behövs överallt i samhället, hos allt från lokala myndigheter till internationella organisationer. Det här masterprogrammet förbereder dig på att arbeta som mark- och vattenexpert eller fortsätta en karriär inom ...

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? Det finns en växande förståelse om att utmaningarna i utveckling och ...

plant-biology1.png

Växtbiologi

Växter är av grundläggande betydelse för de flesta typer av lantbrukssystem och ekologiska system. Goda kunskaper om hur växter fungerar och hur deras samspel med sin omgivning fungerar är viktigt för en hållbar växtproduktion och därmed en ...

hortonom1.png

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för de som vill specialisera sig på människor och utomhusmiljöer, med betoning på hur hälsa och välbefinnande påverkas. Kunskapen är viktig i bland annat planering av vardagliga miljöer och vårdinrättningar. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5