Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad nivå

Program och kurser på avancerad nivå är till för dig som vill läsa vidare efter en grundexamen från universitet eller högskolor. Program på avancerad nivå leder fram till en masterexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 43 sidor som är taggade med Avancerad nivå:
agronom_livsmedel1.png

Sustainable Food Systems

Sustainable Food Systems är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på hållbar utveckling inom hela livscykeln för mat, inklusive primärproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion. Detta är programmet för dig som vill arbeta ...

hortonom1.png

Trädgårdsvetenskap

Vill du vara med och utveckla och påverka framtidens hållbara produktion och odling av trädgårdsväxter? Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för uthållig urbanisering

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt ...

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Hållbar utveckling

Människans aktiviteter påverkar och påverkas av naturens resurser hela tiden. Vill du veta mer om hållbar utveckling i naturliga och sociala sammanhang? Då kanske det här masterprogrammet i hållbar utveckling kan vara något för dig. Programmet ...

civing-miljovattentek1.png

Uthållig mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenförvaltning behövs överallt i samhället, hos allt från lokala myndigheter till internationella organisationer. Det här masterprogrammet förbereder dig på att arbeta som mark- och vattenexpert eller fortsätta en karriär inom ...

agronom-landsbygdsutveckling1.png

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? Det finns en växande förståelse om att utmaningarna i utveckling och ...

plant-biology1.png

Växtbiologi

Växter är av grundläggande betydelse för de flesta typer av lantbrukssystem och ekologiska system. Goda kunskaper om hur växter fungerar och hur deras samspel med sin omgivning fungerar är viktigt för en hållbar växtproduktion och därmed en ...

hortonom1.png

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för de som vill specialisera sig på människor och utomhusmiljöer, med betoning på hur hälsa och välbefinnande påverkas. Kunskapen är viktig i bland annat planering av vardagliga miljöer och vårdinrättningar. ...

skogsmastare_600x600.png

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Vill du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser? Programmet förbereder dig för en karriär inom både statliga och icke-statliga organisationer. Vad har fisk och vilda djur för betydelse för samhället? Hur kan vi ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landscape Architecture

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen. Du kommer under utbildningen att få en djupare ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Hållbar stadsutveckling

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig inom urbana frågor som ur ett tvärvetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där olika delar vävs samman? Den ökande urbaniseringen ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4