Odling av flodkräfta i Sverige

Senast ändrad: 16 augusti 2023
En svensk flodkräfta på en betongmur med gräs i bakgrunden. Foto.

I Sverige finns två arter av sötvattenskräftor: flodkräftan (Astacus astacus) och den introducerade signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). Bestånden av flodkräftan har minskat kraftigt i Sverige under 1900-talet, främst på grund av kräftpest. Det finns andra orsaker till nedgången, t.ex. spridningen av signalkräftan, försurning, föroreningar och vattenreglering.

Man uppskattar att så mycket som 97 procent av kräftbestånden har slagits ut under de senaste hundra åren. Flodkräftan är kulturellt och socialt mycket viktig och har ett högt ekonomiskt värde på marknaden. På många håll i Sverige pågår insatser för att bevara och stärka fisket av ädelkräftan.

Publikationer och utbildning

Bok: Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige - en handbok baserad på erfarenheter

Boken är uppdelad i två delar. Första delen innehåller mycket information och fakta om flodkräfta. Nästa del är en mer praktisk handledning om flodkräftodling. Den tar ett större grepp om odling i dammar och inkluderar även rekommendationer för hur yngel av flodkräftor kan tas fram (inte minst i recirkulerade system inomhus). Rapporten innehåller även konkreta rekommendationer för hur en utomhusodling ska kunna ge en stabil avkastning av konsumtionskräftor och hur odlaren ska kunna bedöma detta. I detta perspektiv finns även en beskrivning av hur biologisk mångfald i flodkräftdammar kan gynnas och att detta också är en förutsättning för att kräftorna ska ha en god tillväxt. 

Utbildningsmaterial: Kräftodlingens ABC"

SLU har tagit fram ett utbildningsmaterial om svensk odling av flodkräftor; "Kräftodlingens ABC". Utbildningsmaterialet vänder sig främst de som har eller vill starta upp en odling av flodkräftor i dammar utomhus och vad som krävs för att lyckas. Paketet innehåller en handbok, en film samt information om finansiering, flodkräftor och kräftpest.

Läs mer om kräftor och kräftfiske.

 

Relaterade sidor: