Ta fram naturvägledning med checklistan för världsledande pedagogik

Senast ändrad: 30 maj 2022
Framsidan på checklistan för världsledande pedagogik

16 maj 2022

På detta webbinarium utgick vi från checklista för världsledande pedagogik. Den ska fungera som ett stöd för de som utvecklar och tar fram riktigt bra naturvägledning. Vi tittade på hur den kan omsättas till praktiska resultat och lyssnade på två inspirerande exempel från världsarvsområden med ambitiöst arbete med naturvägledning/interpretation. Målet för webbinariet var att vi skulle landa så konkret som möjligt för förvaltare i svar på frågor som: Vad ska vi kommunicera? Hur? Vilka ska jag samarbeta med? Hur kan jag involvera besökarna i arbetet? Hur följer jag upp?

Här är inspelningen från webbinariet.

Här är en sammanställning av de skriftliga noteringarna under gruppsamtalen. På inspelningen efter 1:37:31 vidareutvecklades det som noterats genom samtal med alla på webbinariet.

Nedan finns föreläsarnas ppt-presentationer i pdf-format

Eva Sandberg på CNV presenterade checklistan. Hon berättade om bakgrunden och resonerade om vad Sveriges nationalparkers höga ambitionsnivå om "världsledande pedagogik" kan innebära i praktiken.
Se hennes ppt-presentation på sidorna 4-18 här

Malin Henriksson, världsarvskoordinator på Världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Malin jobbar på Forststyrelsen i Finland och har varit med och ta fram naturvägledningsplanen för världsarvet
Se hennes ppt-presentation på sidorna 20-25 här

Nigel Mills Nigelmillsheritage. Han har jobbat många år med planering av naturvägledning, bl a för Världsarvet Hadrianus mur (Hadrian's wall). Han ansvarade för framtagandet av ett övergripande ramverk för naturvägledningen för världsarvet.
Se hans ppt-presentation på sidorna 26-58 här

 

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv