Att sprida ringar på vatten 2024

Senast ändrad: 18 juni 2024

Välkommen på konferensen Att sprida ringar på vatten 2024! Detta är årets stora mötesplats för oss som är intresserade av vattenpedagogik. I år hålls konferensen i Uppsala 9-10 oktober. Konferensen är både för dig som håller på med pedagogisk verksamhet kring marina miljöer och för dig som jobbar med limnisk pedagogik.

På konferensen träffas vi för att lära oss från varandra, diskutera, ta del av inspirerande föreläsningar och delta på studiebesök. 

Att sprida ringar-logga 2024 mindre

Var: SLU i Uppsala

När: 9-10 oktober. 

Kostnad: Det är ingen avgift för deltagande och måltider, men du står själv för resa och boende. Gemensam bussresa fram och tillbaka till Stockholm för studiebesöket 10 oktober står konferensen för. 

Arrangörer: SLU Centrum för naturvägledning (CNV) och Havsmiljöinstitutet. 

 


Upplägg

Onsdagen 9 oktober

Johan och Stina på Upplandsstiftelsen

9-12 Studiebesök: Fyrisåvandringen i Uppsala.
Vi går delar av denna pedagogiska vandring och får berättat för oss om hur den används och hur upplägget kan appliceras på andra platser. Johan Lindell och Stina Lindblad på Upplandsstiftelsen håller i studiebesöket. Läs om vandringen här.

12-13. Lunch, registrering och mingel

13-17:30. Inspirationsföreläsningar och diskussionsövningar.

18 Gemensam middag


Torsdagen 10 oktober

9-12. Inspirationsföreläsningar och diskussionsövningar. 

13-18. Studiebesök: Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Museets pedagoger guidar oss runt i den nya utställningen Värld av vatten. Vi får höra hur de använt riksmuseets samlingar för att på ett hållbart sätt skapa en helt ny utställning. Vi får också ta del av hur pedagogerna har tänkt, vilka problem de stött på och hur de har löst dem. Läs om utställningen här.

 

Inspirationsföreläsningar

Elias RegelinElias Regelin
Hur Biosfärområde Nedre Dalälven skapar lärplatser för restaurering av våtmarker och mindre vattendrag.

 


Avbokning

Om du behöver avboka din anmälan behöver du meddela oss det senast 30 september. Vid utebliven eller för sen avbokning skickas faktura på 1000 kr.

Finansiering av konferensen

Det är tack vare medel från Havs- och vattenmyndigheten som CNV och HMI har möjlighet att arrangera konferensen med så förmånliga villkor för deltagarna.

Kontaktpersoner 

CNV

Per Sonnvik, per.sonnvik@slu.se, 018-672444

Katrin Jones Hammarlund, katrin.jones.hammarlund@slu.se, 073-800 92 45

Havsmiljöinstitutet

Tina Johansen Lilja, tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se, 0733-467513 

Maria Lewander, maria.lewander@havsmiljoinstitutet.se, 0709-468852

Anmälan till Att sprida ringar på vatten 2024

Måltider du vill delta på
Vilket nätverk tillhör du?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Nätverken

På uppdrag av havs- och vattenmyndigheten samordnar CNV och HMI samordnar nätverk för de som jobbar med utomhusbaserat lärande i och om vatten. CNV håller i det limniska nätverket och HMI håller i det marina.

Tidigare Att sprida ringar på vatten-konferenser

CNV och Havsmiljöinstitutet har fyra gånger tidigare tillsammans hållit i Att sprida ringar på vatten-konferenser. Ta del av dokumentationen här och inspireras att delta på årets konferens. 202320222021 och 2020.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv