Dokumentation: Att sprida ringar på vatten - digital konferens i vattenpedagogik 2020

Senast ändrad: 23 augusti 2021

Hur mår våra vatten? Vad gör vi åt det? Hur kommunicerar vi kring detta? De här frågeställningarna fördjupade vi oss i på den nationella konferensen i vattenpedagogik. Vi fick lära oss mer om miljötillståndet i våra vatten, både inlandsvatten och havet. Vi fick inblick i vad som görs för att förbättra vattenmiljön och lära oss mer om hur vi kan sprida ringar på vatten, alltså öka kunskap och skapa engagemang för våra vattenmiljöer.

Under två förmiddagar, 2-3 november, var vi omkring 100 personer som träffades digitalt för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops.

Måndagen inleddes med berättelser om miljötillståndet i söta och salta vatten och övergick sen i intressanta perspektiv kring arbetet med pedagogik och vattenmedvetenhet, på både organisatorisk och operativ nivå. Fantastiskt fina exempel från både Kattegatt, Rudansjön och Lygnern. Innan förmiddagens slut fick i vi alla en uppgift för att stimulera till nya tankar om hur vi kan bygga relationer till naturen i största allmänhet, och vatten i synnerhet. Vi fick också testa en härlig tolkning av havstulpanens livscykel.

Tisdag förmiddag var alla redo att delge sina reflektioner och känslor om vatten i mindre grupper. Därefter var det dags för fem workshops med olika teman: Samverkan, Engagemang, Utomhuspedagogik, Fiskpedagogik samt Vattenmätningar och andra praktiska tips. Tack vare goda exempel och inspel från workshopinledarna och de interaktiva dokumenten har vi nu ett gediget kunskapsunderlag att inspireras av. Och så lärde vi oss hur flodpärlmusslan lever sitt liv, även denna gång på ett mycket konkret och rörligt sätt.

Här hittar du program och presentationer

Program_Att sprida ringar på vatten

Stretchövningar havstulpan och flodpärlmussla

Inspelningar från konferensen

Inspelningar från Att sprida ringar på vatten finns på vår youtube-kanal.

Dokumentation från gruppdiskussionen om naturvägledning

Gruppdiskussion Naturvägledning vid vatten

Dokumentation från workshopparna

UTOMHUSPEDAGOGIK workshop sammanställning

VATTENMÄTNING workshop sammanställning

ENGAGEMANG workshop sammanställning

FISKPEDAGOGIK workshop sammanställning

Tips från deltagarna

ViSS: Vatteninformationssystem Sverige

Sveriges vattenmiljö

Livet i havet

iNaturalist (en gemenskap för naturforskare)

Tips från Ålands naturskola om hur man kan bygga sin egen provtagningsutrustning.

Vattendetektivernas fiskvandringsspel

Tiaminbrist i Östersjöområdet. Havsmiljöinstitutets rapport 2020:07

FN:s årtioende för sötvatten

 

Boktips: How to have impossible conversations

Tips om enkla verktyg för utomhusprovtagning: Mikroskop för mobil/surfplatta; webb-ägget - en tålig webbkamera som kopplas till mobil/surfplatta; wifi-puck; USB-pennor; endoskop som fungerar i vatten.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv