Dokumentation: Naturens kalender förändras

Senast ändrad: 31 maj 2024
Blommande lönn

GÖKOTTA MED CNV 25 april 2024: Detta morgonwebbinarium handlade om hur klimatförändringarna påverkar årstidsväxlingarna – och hur vi genom medborgarforskning kan bidra till att rapportera om vad som händer i naturen.

Vi vet att klimatet förändras men för att förstå vilka konsekvenserna blir i naturen behöver vi ta reda på hur den påverkas. Här spelar rapporter från många människor i hela landet en viktig roll.

I webbinariet beskrev vi hur studierna av årstidsväxlingarna (fenologi) går till, med fokus på växter och fåglar. Det finns insatser för olika målgrupper som vår- och försommarkollen, skolförsök och fenologiväkteri. Vi lyfte nya sätt att presentera och samla in uppgifter. Och sedan diskuterade vi erfarenheter och utvecklingsideer.  

Se dokumentationen från webbinariet här:

Inspelning: Gökotta med CNV: Naturens kalender förändras, 41 minuter. 

Innehåll

  • Medborgarforskning behövs när naturens kalender förändras. Så går den till. Ola Langvall, Svenska fenologinätverket.
  • Så engagerar vi besökare med fenologi. Marie Johansson, naturum Värmland.
  • Fågelkalendern. Följ fåglarnas årstider och bidra att dokumentera förändringar. Debora Arlt, SLU Artdatabanken. 

 

 

Tidigare webbinarier med tema klimat och biologisk mångfald:

Gökotta med CNV: Dialog om klimat, 19 mars 2024

Som naturvägledare möter vi människor som bär på en oro för klimatkrisen. Hur kan vi ha samtal som leder till förändring? Vi mötte Paula Richter som är specialistpsykolog och en del av Klimatpsykologerna.

Gökotta med CNV – Så får biologisk mångfald liv, 19 april 2023

För många är biologisk mångfald ogripbart. Vid detta morgonwebbinarium lyfte vi exempel på hur biologisk mångfald blir intressant och relevant för breda målgrupper.

Kraft till förändring, webbinarium 1 dec 2023

Hur kan konst och naturvägledning samverka i klimatkrisens tid? Dokumentation från webbinarium 1 dec 2023.

Gökotta med CNV: Så blir klimatet levande, 20 okt 2022

Hur kan vi läsa naturens svar på klimatförändringarna och göra klimatet levande i naturvägledning? Denna morgon mötte vi Keith Larson, forskare på Climate Impacts Research Centre i Abisko, som berättade om hur han visualiserar och engagerar kring kli matförändringarna, bland annat genom medborgarforskning.

Gökotta med CNV:  Klimatpsykologi för naturvägledare, 15 feb, 2022

Hur kan vi bidra till att omvandla oro till action och omsorg om planeten? Gäst i Gökottan var Frida Hylander, leg psykolog och humanekolog.

Gökotta med CNV: Oro, hopp och handling i klimatkrisens tid, 14 dec 2021

Erika Bjerström, klimatkorrespondent på SVT, berättade då bland annat om sin bok Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv