Stort svinn på fältet – men potential för produktutveckling

Senast ändrad: 12 januari 2022
Broccoli. Foto.

Det sägs att en tredjedel av all mat som produceras blir svinn. Men i den siffran är inte de enorma förluster som uppstår före och i samband med skörd inräknade. Totalt sett är svinnet betydligt större än en tredjedel, enligt Marie Olsson och Emilia Berndtsson, som forskar om svinn i grönsaksodling.

– Mer än hälften av isbergssalladen blir till exempel kvar på fältet efter skörd, och bara en tredjedel av broccoliplantan skördas. För andra grödor, som lök och morötter, sker stora förluster i stället vid sorteringen, säger Marie Olsson, professor på institutionen för växtförädling på SLU i Alnarp.

Tillsammans med doktoranden Emilia Berndtsson studerar Marie produktionssvinn av grönsaker. Emilia studerar speciellt egenskaper hos kostfibrer och andra näringsämnen från delar av grönsaker som normalt blir svinn. Hittills har hon jobbat med broccoli och grönkål.

I samarbete med några olika företag utvecklas även nya användningsområden för delar av växterna som i dagsläget inte används. Nya produkter tas fram som både tar tillvara på svinnet och som dessutom innehåller nyttigheter i form av vitaminer, antioxidanter och kostfibrer. Det kan till exempel handla om pulver av grönkålsstjälkar eller broccoliblad, som kan tillsättas i bröd eller andra produkter för att öka näringsvärdet. Att på så sätt öka intaget av frukt och grönt är nämligen ett bättre sätt att få i sig näringsämnen än att äta kosttillskott, bland annat eftersom kroppen kan ha svårt att ta upp isolerade näringsämnen i pillerform.

Fakta:

Den här artikeln publicerades ursprungligen inför Matologi 2019. Matologi var en matfestival som anordnades av SLU under åren 2015-2019. 


Kontaktinformation

Marie Olsson, Professor
Institutionen för växtförädling
marie.olsson@slu.se, 040-415351