Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och samarbete

Uppdraget att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem kan ingen klara på egen hand – vi måste samarbeta. 

SLU Future Food underlättar samverkan

Detta är ett av SLU Future Foods uppdrag, att underlätta samverkan mellan akademi och andra aktörer i samhället, liksom mellan forskare som arbetar i olika delar av universitetets organisation.

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) är ett program där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning. Håll utkik efter aktuella utlysningar på samlingssidan för IDA.

Rött trähus vid en damm. Foto.

Sök bidrag från SLU Future Food

Den som är eller samarbetar med forskare vid SLU kan vid annonserade tillfällen söka ekonomiskt stöd av SLU Future Food.

Foto på skrivbord med laptop, anteckningar och en planta.

För SLU-forskare

SLU Future Food arrangerar många olika event för att skapa ytor för dialog, samarbeten och utbyte av erfarenheter, både internt inom SLU och med externa deltagare. Här hittar du aktuella evenemang och länkar till tidigare aktiviteter.

SLU och livsmedel

För att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem behövs samarbeten. Vid SLU finns ett stort antal centrumbildningar, plattformar, samarbeten och andra initiativ som på olika sätt arbetar med frågor som berör livsmedel. Här finns också värdefull infrastruktur och försöksanläggningar.

Publicerad: 14 mars 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…