Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och samarbete

Uppdraget att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem kan ingen klara på egen hand – vi måste samarbeta. 

Två händer håller varsin pussebit. Foto.

SLU Future Food underlättar samverkan

Detta är ett av SLU Future Foods uppdrag, att underlätta samverkan mellan akademi och andra aktörer i samhället, liksom mellan forskare som arbetar i olika delar av universitetets organisation.

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) är ett program där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning. Håll utkik efter aktuella utlysningar på samlingssidan för IDA.

Rött trähus vid en damm. Foto.

Sök bidrag från SLU Future Food

Den som är forskare vid SLU kan vid annonserade tillfällen söka ekonomiskt stöd från SLU Future Food.

En sked fylld med mynt balanserar på en miniräknare med en potatis som motvikt. Foto.

Formas-utlysning om livsmedelsberedskap

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets livsmedelsberedskap och främjar konkurrenskraften. SLU Future Food har fått i uppdrag av rektor att leda och facilitera en intern ansökningsprocess vid SLU.

Formas logotyp

SLU och livsmedel

För att åstadkomma ett hållbart livsmedelssystem behövs samarbeten. Vid SLU finns ett stort antal centrumbildningar, plattformar, samarbeten och andra initiativ som på olika sätt arbetar med frågor som berör livsmedel. Här finns också värdefull infrastruktur och försöksanläggningar.

Publicerad: 25 mars 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…