Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Här finns publikationer och informationsmaterial från SLU Future Food. Vi ger ut rapportserien Future Food reports och publicerar policy briefs.

Future Food reports

I vår rapportserie Future Food reports finns kunskap på djupet i olika aktuella och viktiga ämnen.

Policy briefs

SLU Future Food ger ut policy briefs som underlag till beslutsfattare i viktiga och aktuella ämnen.

Inspel och remissvar

Här finns remissvar och inspel från SLU med anknytning till livsmedelssystemet, såsom SLU:s inspel till Livsmedelsstrategin 2.0 (2023) och remissvar på betänkandet Livsmedelsberedskap i en ny tid (2024).

Närbild på solmoget vete med blå himmel och vita moln i bakgrunden. Foto.

Mistra Biotech

Publikationer från Mistra Biotech, ett forskningsprogram om bioteknik i växtförädling och djuravel för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

Närbild på växtförädlad planta. Foto.

Framtidens lantbruk

Här finns publikationer från SLU:s tidigare plattform Framtidens lantbruk (2010-2017) och andra publikationer utgivna under samma tidsperiod med relevans för framtidens mat.

En flicka leker med en leksakstraktor i en sandlåda. Foto.

Vetenskapliga publikationer

I SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) kan du söka efter vetenskapliga publikationer från SLU.

Två staplar med tre macarons

Publikationer relaterade till SDG-målen

SLU-forskare publicerar fortlöpande forskning och analys som har betydelse för ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Här kan du söka efter relevanta publikationer uppdelat på de sjutton olika målen.

Verksamhetsberättelse

Vad har vi gjort hittills? Här hittar du verksamhetsberättelser från SLU Future Food.

Färgglad muffin med ett tårtljus, partyhatt och serpentiner
Publicerad: 31 oktober 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…