Hoppa till huvudinnehåll

Om SLU Future Food

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem. Vårt uppdrag är en tvärvetenskaplig satsning från SLU för att möta morgondagens utmaningar och del av Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 och bortom det.

Jordgloben i ett äpple. Foto

Vad vi gör

SLU Future Food arbetar för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem genom att stimulera tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten, kommunicera vetenskapligt underbyggd kunskap och identifiera nyckelfrågor. Plattformen arbetar med komplexa hållbarhetsutmaningar med framtidsperspektiv och söker ny kunskap och nya lösningar över ämnesgränser tillsammans med näringsliv, myndigheter och andra sektorer. Läs mer här om uppdrag, vision och mål.

Centrala begrepp

Vår verksamhet cirkulerar mycket kring begreppen framtidsperspektiv, forskningsplattform/framtidsplattform, hållbarhet, livsmedelssystemet och tvärvetenskap. Läs mer om våra centrala begrepp.

Aktiviteter

SLU Future Food arrangerar seminarier, aktiviteter och workshops.

Agenda 2030

SLU Future Food bidrar till framför allt sju av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

SLU:s framtidsplattformar

SLU:s fyra framtidsplattformar integrerar olika vetenskapsområden och ökar samverkan mellan forskarna och olika samhällsintressen.

Verksamhetsberättelse

Vad har vi gjort hittills? Här hittar du verksamhetsberättelser från SLU Future Food.

Färgglad muffin med ett tårtljus, partyhatt och serpentiner
Publicerad: 23 maj 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…