Om IKEU

Senast ändrad: 09 september 2016

Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU) är Havs- och vattenmyndighetens program för nationell uppföljning av effekter av kalkning i sjöar och vattendrag. Programmet startades 1989. Våra mål är att undersöka de långsiktiga effekterna av kalkning av sjöar och vattendrag och att utveckla kalkningsverksamheten.

Programmet finansieras genom det statliga kalkningsanslaget. Program och verksamhet utformas av Havs- och vattenmyndigheten. Ett femtontal forskare framför allt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholm universitet är knutna till IKEU. Det genomförs av:

IKEU:s vision och uppdrag

IKEU:s vision är en hållbar och effektiv kalkningsverksamhet anpassad till försurning orsakad av mänsklig aktivitet (antropogen försurning). För att uppnå visionen arbetar IKEU med effektuppföljning av kalkning genom att ta fram data och vetenskapliga analyser samt kommunicera resultat. IKEU ska också bistå Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna med kunskap till stöd för att bedriva och utveckla kalkningsverksamheten.

IKEU har i uppdrag att:

  • Bedriva en nationell uppföljning av långsiktiga effekter av kalkning på sjö- och vattendragsekosystem (Miljöövervakning).
  • Genomföra vetenskapliga analyser som ökar kunskapen om försurning och kalkning (Forskning och utveckling).
  • Producera kunskap som bidrar till att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna kan bedriva en väl fungerande, effektiv och till försurningssituationen anpassad kalkningsverksamhet som vilar på vetenskaplig grund (Myndighetsstöd).
  • Kommunicera resultat, kunskaper och slutsatser från ovanstående uppdrag på ett sätt som är anpassat till användarnas behov och förutsättningar (Kommunikation).

Mer om IKEU

Du finner mera information på IKEU:s gamla hemsida 

Övriga kontaktuppgifter

Sidansvarig: elin.widen@slu.se