Posterarkiv

Senast ändrad: 02 oktober 2020

IKEU har presenterat resultat på flera internationella konferenser. Följ länkarna nedan för att läsa gamla och nya posters i PDF-format.

Svensk/norsk försurnings- och kalkningskonferens
2019, Göteborg

IKEU medverkade vid svensk/norskförsurnings- och kalkningskonferens som hölls november 2019 i Göteborg. IKEU höll flera föredrag

Försurning och kalkning 2015, Hamar, Norge

IKEU var med på en svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens som hölls november 2015 i Hamar. IKEU höll föredraget Samband mellan oorganiskt aluminium och plankton i sjöar, Tobias Vrede & Marcus Sundbom

Acid Rain 2015, Rochester, USA

IKEU höll flera föredrag och poster-presentationer:

Tyrestastiftelsen 2015

IKEU höll ett föredrag för Tyrestastiftelsens styrelse: Integrerad kalkningseffektuppföljning i Tyresta nationalpark, av Tobias Vrede

Försurning och kalkning 2012, Göteborg

IKEU presenterade fyra postrar vid konferensen.

Acid Rain 2011, Beijing

IKEU deltog med många bidrag i den senaste Acid Rain, en konferens som återkommer c:a vart femte år.

Acid Rain 2005, Prag

IKEU bidrog med fem posterpresentationer.

Försurning och kalkning 2004, Umeå

IEKU deltog med två posterpresentationer.

SIL 2004, Lahtis, Finland

När den internationella limnologikonferensen hölls i grannlandet fanns flera forskare från IKEU på plats. Fyra postrar från IKEU presenterades.

Acid Rain 2000, Tsukuba, Japan

Sverige var välrepresenterat vid den internationella konferensen Acid Rain 2000 i japanska Tsukuba.