Posterarkiv

Senast ändrad: 15 maj 2024

IKEU har presenterat resultat på flera internationella konferenser. Följ länkarna nedan för att läsa gamla och nya posters i PDF-format.

Norsk/svensk försurnings- och kalkningskonferens, 2023, Gardemoen

IKEU deltog i konferensen med följande två föredrag

Svensk/norsk försurnings- och kalkningskonferens
2019, Göteborg

IKEU medverkade vid svensk/norskförsurnings- och kalkningskonferens som hölls november 2019 i Göteborg. IKEU höll flera föredrag

Försurning och kalkning 2015, Hamar, Norge

IKEU var med på en svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens som hölls november 2015 i Hamar. IKEU höll föredraget Samband mellan oorganiskt aluminium och plankton i sjöar, Tobias Vrede & Marcus Sundbom (pdf).

Acid Rain 2015, Rochester, USA

IKEU höll flera föredrag och poster-presentationer:

Tyrestastiftelsen 2015

IKEU höll ett föredrag för Tyrestastiftelsens styrelse:

Försurning och kalkning 2012, Göteborg

IKEU presenterade fyra postrar vid konferensen Försurning och kalkning 2012 i Göteborg.

Acid Rain 2011, Beijing

IKEU deltog med många bidrag i Acid Rain 2011, en konferens som återkommer c:a vart femte år.

Acid Rain 2005, Prag

IKEU bidrog med fem posterpresentationer på Acid Rain 2005 i Prag.

Försurning och kalkning 2004, Umeå

IKEU deltog med två posterpresentationer på konferensen Försurning och kalkning 2004 i Umeå .

SIL 2004, Lahtis, Finland

När den internationella limnologikonferensen hölls i grannlandet fanns flera forskare från IKEU på plats. Fyra postrar från IKEU presenterades på SIL 2004 i Lahtis.

Acid Rain 2000, Tsukuba, Japan

Sverige var välrepresenterat vid den internationella konferensen Acid Rain 2000 i japanska Tsukuba.