Metoder för provtagning och analys

Senast ändrad: 02 februari 2024

Undersökningarna följer etablerade principer för miljöövervakning enligt Naturvårdsverkets metodhandbok. Här ges metodik dels för sjöundersökningar, dels för vattendragsundersökningar. Metoderna är vidare uppdelade på ett provtagningsmoment och ett analysmoment för de olika typer av undersökningar som görs.