FörsurningKalkning 2004, Umeå

Senast ändrad: 15 maj 2024

Hösten 2004 inbjöd Länsstyrelsen i Västerbotten till ett norsk-svenskst möte om kalkning och försurnin, som var samordnat med en kalkningsmässa. IKEU var där. Klicka på bilderna nedan för att läsa IKEU:s posterpresentationer från det evenemanget.

Get Poster
Regional effektuppföljning av vattenkemi ur ett nationellt perspektiv

Marcus Sundbom

Get Poster
Vattenkemi och plankton i Tyresta nationalpark under 30 år av kalkning och återförsurning

Marcus Sundbom, Frida Edberg, Christina Ekström & Einar Hörnström