FörsurningKalkning 2012, Göteborg

Senast ändrad: 09 september 2016

IKEU var med på en svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens som hölls oktober 2012 Göteborg. Klicka på bilderna nedan för att läsa IKEU:s posterpresentationer.

Get Poster
Long-term trends of water chemistry in mountain streams in northern Sweden – recovery from episodic acidification?

Hans Borg & Marcus Sundbom

 

Get Poster
Diverse ecological effects in Swedish lakes after termination of liming.

Marcus Sundbom, Hans Borg & Kerstin Holmgren

 

Get Poster
Åldersdata – exempel ur sötvattenslaboratoriets Åldersdatabas

M. Reizenstein & A. Kinnerbäck

 

Get Poster
Fiskens ålder – ett verktyg vid uppföljning av försurning och kalkning

Kerstin Holmgren

 


Kontaktinformation