Temperaturmätningar inom IKEU-programmet

Senast ändrad: 14 oktober 2020

SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenlaboratoriet har lagrat temperaturdata från kontinuerligt registrerande loggar i IKEU-programmets sjöar och vattendrag. Mätningarna genomfördes 1998-2016. Kontaktperson för temperaturdata är Magnus Dahlberg, magnus.dahlberg@slu.se.

Temperaturmätningar görs även i samband med pegelmätningarna


Kontaktinformation

Magnus Dahlberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.dahlberg@slu.se, 010-478 42 22