Självständiga arbeten om biologisk bekämpning på kandidat- och masternivå

Senast ändrad: 05 februari 2024
En kvinna tittar i en lupp, foto.

Är du nyfiken på biologisk bekämpning? Då har du kommit till rätt ställe! Gör ett självständigt arbete på kandidat- eller masternivå med oss som kan kopplas till pågående forskningsprojekt på CBC.

Förslag på studentprojekt vid CBC

Kandidatarbeten kan göras i form av litteraturstudier. Du kan välja att göra en studie som knyter an till våra forskningsområden eller inom ett område du själv är intresserad av.
 
Självständiga arbeten på kandidat- eller magister/masternivå kan också göras i form av försöksbaserade studier. De knyts ofta till pågående forskningsprojekt. Kontakta oss, så kommer vi på en spännande idé tillsammans!

Tidigare studentarbeten

Här finns exempel på studentarbeten, både masterarbeten och kandidatarbeten, som gjorts vid CBC.

Eira Eksvärd, 2020: Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker.

Clara Kjellström, 2019: Kan rovkvalstren överleva svensk vinter? : övervintringsstudier på Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris.

Mina Sattar Panahi, 2018: Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan: ett växande problem i svensk rapsodling.

Radoslaw Sawicki, 2017. Inverse correlation between freeze-thaw survival and storage stability of freeze-dried Lactobacillus reuteri DSM 17938 and a microcalorimetric search for GASP.

Solene Guenat, 2014: Assessing the effects of agroforestry practices on biological control potential in kale (Brassica oleracea acephala) plantations in Western Kenya.

Jörgensen, Karolina, 2014. Biologisk bekämpning av Fusarium graminearum.

Stefan Stranne, 2014. Species composition and abundance of entomopathogenic Metarhizium fungi in soils of a forest, pasture and agricultural field in Sweden.

Anna-Carin Almqvist, 2013. Biological control of powdery mildew in greenhouse produced cucumber. An evaluation of two microbiological control agents.  For this work, Anna-Carin was awarded with a stipendia from GRO 2013.

Erik Bertholtz, 2013. Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest

Jonas Törngren, 2013. Insektspatogena svampar för biologisk bekämpning av bladlöss i stråsäd - möjligheter och hinder

Jinhui Wang, 2012. The effect of combining two biological control microbes on seed and root colonization.

Jinhui Wang, 2012. Gene expression of ABC-transporters in the fungal biocontrol agent Clonostachys rosea in response to anti-fungal metabolites from Pseudomonas chlororaphis.

Nina Backlund, Louise Malmberg. 2012. The effects of shading and surrounding landscape composition on arthropod pest abundance in Coffea arabica plantations. Nina and Louise did their work at the University of Lund with Mattias Jonsson from CBC as supervisor.

Kontakter oss!

Kontakta en forskare inom det området du är intresserad av.

 • Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur
  Mattias Jonsson: mattias.jonsson, 018-67 24 50
 • Nematoder inom biologisk bekämpning
  Maria Viketoft: maria.viketoft@slu.se, 018-67 15 05
 • Biologisk bekämpning och kemisk ekologi mellan insekter, mikrober och växter
  Paul Becher: paul.becher@slu.se, 040-41 53 05
 • Svampar inom biologisk bekämpning
  Magnus Karlsson: magnus.karlsson@slu.se, 018-67 18 37
 • Växtegenskaper och sortblandning
  Johan Stenberg: johan.stenberg@slu.se, o40-41 53 78