Om SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC

Senast ändrad: 05 februari 2024
En hand rör en liten gul skylt bland gröna plantor. Foto.

SLU driver SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) på uppdrag av regeringen och har fokus på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser och är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt. Centret är virtuellt med forskare utspridda över institutioner på SLU i Uppsala och Alnarp.

Vad gör CBC?

Här är några exempel på våra aktiviteter:

  • Driva forskning om biologisk bekämpning på SLU i samarbete med nationella och internationella universitet och forskningsinstitut
  • Organiserar nationella och internationella konferenser och möten om växtskydd och biologisk bekämpning
  • Deltar i expertpaneler om förslag till nya nationella bestämmelser inom växtskyddsområdet, i EU-kommissionen arbetsgrupp för att definiera kriterierna för lågrisksprodukter för växtskydd och deltar i arbetsgrupper i EFSA (European Food Safety Authority)
  • Finansierar pilotprojekt om biologisk bekämpning inom SLU
  • Organiserar en seminarieserie om biologisk bekämpning med inbjudna talare

Styrgrupp

Hanna Friberg (ordförande)
Sara Hallin
Laura Grenville-Briggs Didymus
Velemir Ninkovic

Ansvarig prefekt

Nils Högberg (Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi)

Referensgrupp

CBC:s seminarieserie

Tidigare seminarier i CBC:s seminarieserie om biologisk bekämpning

Comparative genomics of the biocontrol fungus Clonostachys rosea

2024-05-30
Magnus Karlsson, Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU

Effects of tillage on weed regulation by carabid beetles

2023-11-13
Eirini Lamprini Daouti, Department of Crop Production Ecology, SLU

More than “Push” and “Pull”: Plant-soil feedbacks in push-pull cropping systems

2023-05-26
Daniel Mutyambai, International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) & South Eastern Kenya University

Evolutionary ecology of zombieflies

2023-05-15
Henrik Hjarvard de Fine Licht, Associate Professor from the Department of Plant and Environmental Sciences, Copenhagen University, Denmark

Risks and Benefits in Biological Control: Protecting Darwin’s finches from an invasive parasite in the Galapagos Islands

2023-04-04
Professor George Heimpel, Department of Entomology, University of Minnesota, USA

Beneficial fungi for the control of mycotoxigenic pathogens on cereals: the case of Trichoderma gamsii vs Fusarium head blight on wheat

2022-06-02
Professor Sabrina Sarrocco, University of Pisa, Italien

Biodiversity and ecosystem services (and disservices!) on organic farms

2021-11-01
Dr. Carmen Blubaugh, University of Georgia, USA
Läs mer om seminariet här.

Reaping the benefits of microorganisms in cropping systems: Is the regulatory policy adequate?

2021-05-11
Professor Ingvar Sundh, Institutionen för molekylära vetenskaper samt SLU Centrum för biologisk bekämpning.
Läs mer om seminariet här.

Sensing and regulation of mycotrophic and biotrophic processes in fungal mycoparasites

2021-04-15
Dr. Lea Atanasova, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)
Läs mer om seminariet här.

Cyclic lipopeptides produced by Pseudomonas spp.: an untapped reservoir to control plant diseases by direct antagonism and induced resistance

2019-12-05
Professor Monica Höfte, Ghent University

The use of drones in pest control

2019-10-02
Annie Enkegaard, Aarhus University

Symposium om växtresistensekologi

2019-05-16
Ett halvdagsseminarium om växtresistensekologi i Alnarp. Se programmet här.

Developing and deploying biological control and bio-pesticide solutions to fight biotic stresses to agriculture in Sub-Saharan Africa

2019-04-24
Georg Goergen, IITA Benin

Halvdagsseminarium om biologisk bekämpning i Alnarp

2018-10-04
CBC presenterade sin delvis nya verksamhetsgrupp med ett haldagsseminarium om biologisk bekämpning i Alnarp. Forskarna presenterade sin pågående och framtida forskning.
Läs mer om seminariet här.
Se hela seminariet på CBC:s Facebook-sida.

Halvdagsseminarium: Biological control in crop protection: present challenges and future prospects

2018-05-23
CBC höll ett symposium till Margareta Hökeberg ära. Margareta gick i pension efter en lång och framgångsrik karriär som en internationellt erkänd expert på användningen av bakterier inom biologisk bekämpning. Temat för symposiet var biologisk bekämpning i växtskydd - nuvarande utmaningar och framtidsutsikter.

Läs mer om seminariet här.

Investigating landscape configuration effects on natural enemies, pests, pollinators and their functions: pathways for ecosystem service prediction

Dr. Emily Poppenborg Martin från Würzburgs universitet, Tyskland.
2018-02-08

Plant biotic interactions in maize agroecosystems

Dr. John Larsen, National Autonomous University of Mexico.
2017-12-18
Se hela seminariet på CBC:s Facebook-sida.

The role of secondary endosymbionts on the persistence and control of populations of Sitobion avenae at the field level

Blas Lavandero, Instituto de Ciencias Biologicas, Universidad de Talca, Chile
2017-09-19

Non-target effects and the efficacy of host plant resistance against potato leafhopper, Empoasca fabae

Dr. Cory Straub, Ursinus College, USA
2017-06-21

Understanding mycoparasitism in the biocontrol agent Pythium oligandrum: Towards IPM in potato

Dr. Laura Grenville-Briggs, Department of Plant Protection Biology, SLU
2017-04-20

Natural habitats improve yields: how landscape complexity can increase yield through arthropod-mediated ecosystem services

Dr. Katja Poveda, Cornell University, USA
2016-09-11

Cirsium arvense - economic impact and potential biological control of a European plant in New Zealand

Dr. Graeme Bourdot, AgResearch, New Zeeland
2016-06-14

Quantifying the Value of Urban Vacant Land for Conservation and Ecosystem Services

Dr. Mary Gardiner, Ohio State University, USA
2016-04-07

Crops for tomorrow: opportunities and challenges with microbial application

Dr. Marc Ongena, Liège Universitet, Belgium
2015-06-02

Bacillus thuringiensis – the most successful microbial pest control agent. Ecology and potential risks associated to its use

Dr. Niels Bohse Hendriksen, Aarhus University, Denmark
2015-05-07

Harmonizing biodiversity conservation and agricultural production across tropical countryside

Dr. Daniel Karp, University of California, USA
2014-11-13

Environment-friendly Disinfection Method for Rice Seed Using Steam Condensation Heat

Dr. Takahiro Noda, National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Saitama, Japan
2014-09-15

Spatial and trophic interactions of arthropod generalist predators in conservation biological control

Dr. Klaus Birkhofer, Lund university
2014-02-26

Biocontrol of plant pest, disease and weeds at the Bio-Protection Research Centre in New Zealand

Professor Travis Glare, Director of the Bioprotection Research Centre, Lincoln University, New Zeeland
2013-10-31

Identification of resource bottlenecks in agro-ecosystems and quantifying their impact on biological pest control

Dr. Mark Ramsden, University of Lancaster, UK
2013-09-27

Microbial Products beyond the lab, technology transfer to industry

David Wright, AgReasearch, Lincoln, New Zealand.
2013-06-11

The role of applied sciences in sustainable farm intensification in Africa: push-pull technology as an example

Dr. Charles Midega, ICIPE – African Insect Science for Food and Health
2013-05-02