Publikationer

Senast ändrad: 15 maj 2024

Rapporter och vetenskapliga artiklar 

Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning. 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson., L.

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker via NILS - Tillstånds- och förändringsskattningar baserade på data insamlade 2006-2015. 2017. Hägglund, R., Adler, S., Gardfjell, H., Christensen, P., Cronvall, E. Arbetsrapport 472.

Flower abundance and vegetation height as predictors for nectar-feeding insect occurrence in Swedish semi-natural grasslands. 2016. Milberg, P., Bergman, K-O., Cronvall, E., Eriksson, Å., Glimskär, A., Islamovic, A., Jonason, D., Löfqvist, Z., Westerberg, L. Agriculture, Ecosystems and Environment 230: 47-54. 

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS – statistisk utvärdering och förslag till design. 2005. Glimskär A, Löfgren P, Ringvall A. Arbetsrapport 146.


Artiklar i SLU:s kunskapsbank

Visar läget för fjärilar och humlor
Ängs- och hagmarker: fler fjärilar trots minskad hävd

 

Fältinstruktioner

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2020. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2019. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2018. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2017. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2016. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2015. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar samt betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2014. Cronvall, E. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar samt betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2013. Cronvall, E. (red.).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor och betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2012. Cronvall, E. (red.).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2011. Cronvall, E. (red.).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2010. Cronvall E (red.).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2009. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2008. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2007. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2006. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.