Partners i SLU Partnerskap Alnarp

Senast ändrad: 29 januari 2024

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Partnerskap Alnarp
partnerskapalnarp@slu.se

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53