Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk

SLU Partnerskap Alnarps nätverk består av ett hundratal partners från näringsliv, branschorganisationer och myndigheter i södra Sverige. Utöver att ingå i det större nätverket har våra medlemmar möjlighet att träffas i ämnesgrupper för fördjupad dialog i specifika frågor.

Vi stödjer behovsbaserad forskning, söker och identifierar aktuella utmaningar och arbetar aktivt med kunskapsöverföring. Syftet är att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling.

Genom vår samverkan kan frågeställningar bearbetas och tas vidare för kunskapsutveckling t ex examensarbeten med studenter eller forskningsprojekt tillsammans med forskare på SLU.

Vem kan vara medlem i SLU Partnerskap Alnarp?

 Vi välkomnar er som är:

  • Aktiv inom näringsliv, myndighet eller branschorganisation.
  • Intresserad av att vara delaktig i en ”brygga” mellan akademi (forskning, utbildning, miljöanalys) och näringsliv eller andra aktörer i samhället.
  • Har intresse av att vara i framkant när det gäller kunskap och hållbar utveckling.
  • Intresserad av framtidens kompetensförsörjning genom att t ex möta studenter.

Låter det intressant? Skicka ett mejl till partnerskapalnarp@slu.se

SLU:are?

Är du anställd på SLU i Alnarp och vill delta på våra träffar? Registrera dig för att få inbjudningar. 

 

Våra partners

Vi har som syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling vilket vi gör med våra partners inom de gröna näringarna.

Ämnesgrupper

Som partner erbjuds du att ingå i en eller flera nätverk inom SLU Partnerskap Alnarp, så kallade ämnesgrupper. Ämnesgrupperna träffas två-tre gånger årligen för att diskutera projekt och behandla det senaste inom respektive område.

Teamet sitter runt bordet

Mötesplatser

Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte är ett av våra viktigaste områden där seminarier, workshops och exkursioner tillsammans med våra partners om aktuella frågor skapar grogrund för att utveckla hållbara lösningar för framtiden.

Examensarbeten i samverkan

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter med handledare vid SLU i Alnarp och i samverkan med våra partners.

Studenter i biblioteket.
Publicerad: 12 juli 2023 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…