Sveriges lantbruksuniversitet

Om SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation med syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling. SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har idag omkring 90 medlemmar.

Loading…