Hoppa till huvudinnehåll

Om SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård.

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård.

Vi bidrar till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna näringarna samtidigt som vi stärker forskning och utbildning vid SLU. Varje år anordnar SLU Partnerskap Alnarp en mängd olika möten till exempel i form av seminarier, workshops och exkursioner. Syftet är att akademi och näringsliv möts i viktiga kunskapsutbyten. Vi diskuterar behov och utvecklingsmöjligheter samt hittar vägar framåt för hållbara lösningar.

Tillsammans med forskare från SLU kan våra partners söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt från SLU Partnerskap Alnarp. Vi stödjer också examensarbeten som görs av SLU-studenter i samverkan med våra partners.

SLU Partnerskap Alnarp har bidragit i en tidig fas till flera projekt som växt till större verksamheter, exempelvis Tillväxt Trädgård, Swedish Center for Agricultural Business Management - Kompetenscentrum FöretagsledningSwedish Surplus Energy Collaboration och Crops4Biogas

SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har idag ca 100 medlemmar.

Samarbeten i den skånska myllan

I boken "Samarbete i den skånska myllan – Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont" ger författarna Roland von Bothmer, Anders Nilsson och Lisa Blix Germundsson en fördjupad beskrivning av framväxt och utveckling av SLU Partnerskap Alnarp.

Roland von Bothner, Lisa Germundsson Blix och Anders Nilsson visar upp boken Samarbeten i den skånska myllan som de skrivit

Ämnesgrupper

Som partner erbjuds du att ingå i en eller flera nätverk inom SLU Partnerskap Alnarp, så kallade ämnesgrupper. Ämnesgrupperna träffas två-tre gånger årligen för att diskutera projekt och behandla det senaste inom respektive område.

Teamet sitter runt bordet

Kunskapsbank

SLU Partnerskap Alnarps syfte är att akademi och näringsliv möts i viktiga kunskapsutbyten. På den här sidan samlar vi kunskap från våra aktiviteter och projekt.

Om SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansplattform mellan SLU, näringsliv och samhälle, med inriktning mot jord, skog och trädgård. Här löser vi riktiga problem. Vi bidrar till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna näringarna samtidigt som vi stärker forskning och utbildning vid SLU.

Publicerad: 12 juli 2023 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…