Hoppa till huvudinnehåll

Projektfinansiering

Våra partners kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Sista ansökningsdag är den 15 februari och 15 oktober varje år.

Projektansökningar ska ligga i linje med SLU Partnerskap Alnarps utvecklingsområden och övergripande mål. Den ömsesidiga nyttan för akademi, partner och samhälle är en nödvändighet. SLU ställer krav på att resultaten ska kunna publiceras.

Projektens karaktär och storlek varierar. Vanligtvis finansieras projekt med 100-200 tkr per år under 1-2 år från SLU Partnerskap Alnarp och med minst motsvarande belopp från partners. Medel beviljas bland annat till:

  • Forskningsprojekt med inriktning jordbruk, trädgård och skog.
  • Förprojekt för att testa en idé och som sedan kan leda till större projektansökningar från andra finansiärer.
  • Tillägg till befintliga projekt som tillvaratar synergier och skapar mervärden för både forskare och partners välkomnas.
  • Projekt som omfattar industridoktorand och bidrar till flera mervärden ur ett samverkansperspektiv.

Vägledning hur du ansöker finns på sidan Mer om projektansökan

Ansök om forskningsprojekt

Inom SLU Partnerskap Alnarp genomförs forskningsprojekt i samverkan mellan akademi och näringsliv. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Ansökan görs i samverkan mellan medarbetare på Alnarp och våra partners.

Finansiering för aktiviteter

Vill du arrangera en aktivitet på tema jordbruk, trädgård eller skog? Då kan du söka finansiering från SLU Partnerskap Alnarp. Ansökningarna behandlas löpande.

Möte med SLU på en mässa

Examensarbeten i samverkan

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter med handledare vid SLU i Alnarp och i samverkan med våra partners.

Studenter i biblioteket.

Kunskapsbank

SLU Partnerskap Alnarps syfte är att akademi och näringsliv möts i viktiga kunskapsutbyten. På den här sidan samlar vi kunskap från våra aktiviteter och projekt.

Publicerad: 13 juli 2023 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…