Hoppa till huvudinnehåll

Partnerskapets kunskapsbank

SLU Partnerskap Alnarps syfte är att akademi och näringsliv möts i viktiga kunskapsutbyten. På den här sidan samlar vi kunskap från en del av våra aktiviteter och projekt.

Faktablad och rapporter

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter. De ingår i en gemensam faktaserie, ”LTV-fakultetens faktablad” och de finns tillgängliga främst i elektronisk form.

Faktablad som ligger omlott.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från SLU Partnerskap Alnarp skickas ut ungefär en gång i månaden och innehåller information om kommande aktiviteter och forskningsnyheter.

Små plantor.

Examensarbeten i samverkan

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter med handledare vid SLU i Alnarp och i samverkan med våra partners.

Studenter i biblioteket.

Aktuella projekt

Aktuella projekt som beviljats medel från SLU Partnerskap Alnarp.

Dokumentation från mötesplatser

Här hittar du dokumentation från konferenser, seminarier och evenemang inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp.

Inspelningar av mötesplatser

En del av mötesplatserna som arrangeras inom SLU Partnerskap Alnarp spelas in och finns tillgängligt på vår Youtube-kanal.

Publicerad: 29 januari 2024 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…