Samarbeten i den skånska myllan

Senast ändrad: 14 november 2022
Roland von Bothner, Lisa Germundsson Blix och Anders Nilsson visar upp boken Samarbeten i den skånska myllan som de skrivit

En bok för att bevara allt bra som SLU Partnerskap Alnarp gjort – och i bokform för att vara mer beständig i nutidens föränderliga digitala värld. Så introducerar Agneta Lilliehöök från Tejarps förlag den nyutkomna boken Samarbeten i den skånska myllan - akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont.

I boken Samarbete i den skånska myllan – Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont ger författarna Roland von Bothmer, Anders Nilsson och Lisa Blix Germundsson en fördjupad beskrivning av framväxt och utveckling av SLU Partnerskap Alnarp. Boken bygger på författarnas egna erfarenheter, dokumentstudier och intervjuer där även externa aktörer har getts möjlighet att ge sin bild av utvecklingen med fokus på jordbruk och trädgård. Det är utveckling från 1980-talet och framåt som boken i huvudsak tar avstamp ifrån.

– Det har varit en utmaning att få fram den gamla dokumentationen, berättar Roland von Bothmer. Minst tre gamla datorer har genomsökts och en hel del hittades i pappersform. Ett stort antal personer som varit delaktiga i partnerskapet genom åren har intervjuats.

– När partnerskapet bildades för snart 20 år sedan hade samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle en annan klang, säger Lisa Blix Germundsson. Idag är det mycket vanligare att det ställs krav på gränsöverskridande samverkan i t.ex. ansökningar.
Så skiljer sig det 20 år gamla grundkonceptet för samverkan mot hur partnerskapet fungerar idag?

– Konceptet håller, men arbetssätten måste utvecklas och anpassas till nya förhållanden för t ex nätverkande, där den ömsesidiga nyttan behöver vara tydlig i relation till den tid som forskarna tillsammans med partnerna ska investera i samverkan, konstaterar Håkan Schroeder, som är verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp.

– Det är de som är med och engagerar sig som måste få valuta för sitt engagemang, konstaterar Anders Nilsson.
Lisa Blix Germundsson, som utöver att vara en av bokens författare tidigare även varit verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp, utvecklar frågan om partnerskapets framtid i en efterföljande intervju.

– Det gäller att hela tiden putsa och hänga med i sin tid. Den största styrkan med partnerskapet är att man skapar mötesplatsen mellan aktörer som till vardags inte ses så ofta, men som tillsammans kan utveckla spännande saker. Forskare, lärare och studenter på SLU får ta del av de frågeställningar, problem, möjligheter och utmaningar som man har på andra håll i samhället och näringslivet och kan använda det. Och vice versa får näringsliv och samhälle tillgång till de forskare, lärare och studenter som finns här för att komma vidare med sina frågeställningar på olika sätt, säger Lisa.

– Vi har sett så många gånger saker som börjar med ett möte i partnerskapet och sen blir ett partnerskapsprojekt, vilket i sin tur blir en forskningsansökan med ett stort forskningsanslag. 

Fakta:

Köpinfo: Det finns ett antal böcker att köpa på kansliet för Partnerskap Alnarp till en kostnad av 300 kronor styck. Boken finns även på Servicecenter Alnarp samt restaurang Alnarp 9.

Det går också att kontakta Anders Nilsson på nilsson.anders.agrinil@gmail.com eller sms:a på 0705-50 46 71. Ska boken skickas tillkommer kostnad för porto.

Relaterade sidor: