Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

SLU Urban Futures driver och stödjer olika samverkansprojekt, nätverk och aktiviteter i syfte att vässa SLU:s strategiska forskningsområden inom hållbar stadsutveckling.

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och SLU:s fyra Framtidsplattformar arbetar för att främja vetenskapliga klimatsamtal vid SLU. Det finns seminarier öppna för alla och vissa evenemang endast för anställda vid SLU.

SDG-kuber framför huvudentrén Uppsala

Mat & stad

Mat och stad är ett forum där forskningsfrågor i kopplingen mellan framtidens hållbara livsmedelssystem och hållbara städer utvecklas gemensamt. Projektet Food & Cities är ett samarbete mellan SLU Urban Futures och SLU Future Food.

Marknad i stadsmiljö.

Tätortsnära skog

Tätortsnära skogar och stadsträd bidrar till att göra städer socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I detta tvärvetenskapliga forskningsfält möts de två plattformarna SLU Urban Futures och Future Forests. Tillsammans arrangerar de en webbinarieserie om 'Urban Forests'.

Träd i höstfärger och en person på en gångväg.

Global hållbar stadsutveckling

Samarbetet mellan SLU Global och SLU Urban Futures syftar till att stärka forskningen inom hållbar stadsutveckling med fokus på låg- och medelinkomstländer.

Järnväg genom marknad.

Vilt i stan

Projektet syftar till att utveckla samarbeten mellan ekologer och kommuner, utveckla ett system för att övervaka vilda djur i stadsmiljö, samt att tillhandahålla ny kunskap som kan användas för att informera stads- och landskapsplanering.

Rådjur i trädgård.

Urban Forum

Urban Forum är ett samarbete mellan de två forskningsplattformarna SLU Urban Futures och Urban Arena vid Lunds universitet. Här samlas praktiker och forskare - fysiskt eller digitalt - för att tillsammans utveckla idéer för en hållbar stadsutveckling.

En grupp människor som står i  en cirkel och samtalar.

SLU Urban Talks

SLU Urban Talks är en öppen seminarieserie som arrangeras i Malmö och Uppsala. Här har vi samlat alla seminarier från 2014 till idag.

En föreläsningssal bakifrån rummet med en upplyst scen.

Uppsala kommun

Målet med detta projekt är att stärka samarbetet och skapa synergieffekter Uppsala kommuns arbete och den forskning som bedrivs vid SLU - ett samspel som kan innebära fördelar för bägge organisationer och för samhället i stort.

Vy över en stad.

Hållbar områdesutveckling

Mistra Urban Futures lokala interaktionsplattform i Skåne främjar och stödjer deltagarfokuserad forskning för hållbar stadsutveckling.

Tågstation med texten Rosengård.

Almedalen

Under Almedalsveckan koncentreras Sveriges kompetens kring hållbar stadsutveckling i Visby. Varje år arrangeras tusentals seminarier som på olika sätt behandlar städer och hållbar utveckling. Här kan du se SLU Urban Futures inspelade seminarier.

Skylt i Visby som visar vägen till Almedalen.

Uppsala Health Summit 2019

Temat under Konferensen Uppsala Health Summit 2019 var 'Healthy Urban Childhoods' och fokuserade på hur man stärker barnperspektivet i stadsplanering.

Logotyp Uppsala Health Summit.
Publicerad: 24 januari 2024 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…