Hoppa till huvudinnehåll

Regionala hubbar

SLU Urban Futures har tre regionala hubbar i Ultuna, Alnarp och Umeå. Hubbarna förankrar plattformen fysiskt vid SLU:s tre huvudcampus, och skapar möjligheter till samverkan mellan fakulteter samt med samhällsaktörer i de tre regionerna.

Vy över ett landskap med åkermark och en stad vid horisonten.

Regional samverkan

De tre regionala hubbarna fungerar som en kontaktpunkt för såväl interna som externa samarbeten i respektive region. Syftet är att stärka SLU:s roll som relevant samarbetspartner inom temat hållbar urbanisering och omställning. Genom sin utåtriktade verksamhet arbetar hubbarna med att etablera och främja nätverk mellan fakulteter, och processer för samverkan med det omgivande samhället. 

Ultunahubben

Läs om projektet Food & Cities, konferensen 'Getting our Cities Right' på Ultuna Campus, samarbeten med Uppsala kommun och andra aktiviteter i Uppsala med omnejd.

Grön äng framför en flervåningsbyggnad.

Alnarphubben

Läs om campusutveckling i Alnarp, konferensen 'Getting our cities right' i Alnarp (oktober 2022), doktorandprojektet Living Lab Campus och andra aktiviteter i Öresundsregionen.

Björkträd i raka rader.

Umeåhubben

Läs om projekten Tätortsnära skog (Urban Forests) och 'Vilt i stan', SLU:s samverkansöverenskommelse med Umeå kommun och andra aktiviteter i Umeå med omnejd.

Vy över stad från vatten.
Publicerad: 30 augusti 2023 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…