Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering

SLU Urban Futures erbjuder stödmedel för att stimulera till nya samarbeten och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Plattformen stöder multi-/ inter- och transdisciplinär forskningsverksamhet som syftar till att att främja hållbar stadsutveckling.

Food & Cities Seed funding

Forskare vid SLU kan ansöka om stödmedel från Food & Cities för att utveckla tvärvetenskaplig forskning som undersöker de systemiska sambanden mellan livsmedelssystem och stadsutveckling och hur dessa relationer påverkar omvandlingen till hållbara samhällen.

Travar med mynt

Beviljade projekt hösten 2023

SLU Urban Futures hubb i Ultuna beviljade medel till tre tvärvetenskapliga projekt hösten 2023. Projekten utforskar olika aspekter av det urbana sambandet mellan mat, energi och vatten.

Beviljade projekt våren 2023

Våren 2023 öppnade SLU Urban Futures två utlysningar för såddfinansiering; en från hubben i Umeå med fokus på Urban Forestscapes och en från hubben i Alnarp med fokus på Urban Healthscapes. Sex ansökningar beviljades medel.

Hund på promenad med människa.

Sök stödmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt

SLU Urban Futures erbjuder stödmedel för forskningsprojekt och aktiviteter som stärker tvärvetenskapligt samarbete inom hållbar stadsutveckling. Läs mer här!

Händer som skriver på en laptop.

Projekt som har fått stödmedel

Se en lista med projekt och aktiviteter som har fått stödmedel från SLU Urban Futures, och klicka för att läsa mer. (På engelska)

Rad av uppsatta affischer på en vägg.
Publicerad: 24 januari 2024 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…