Hoppa till huvudinnehåll

Labb

SLU Urban Futures stödjer miljöer för samskapande av ny kunskap i relation till rådande forskningskriterier och komplexa samhällsutmaningar. För att stärka kunskapsutvecklingen har ett antal 'metodlabb' initierats med fokus på transdisciplinär samverkan.

Framtidslabbet

Ett forum för tvärvetenskapligt utforskande av framtida forskningsfrågor och samhällsutmaningar.

Criticality Lab

Criticality Lab samlar diskursiva format genom utbildning och evenemang för att stärka SLU:s forskning inom hållbar stadsutveckling.

Synthesis Lab

Synthesis Lab fungerar som nav för metodologiska experiment i syntesdriven kunskapsgenerering.

Living Lab Campus

Campus Alnarp har en lång tradition av att använda utomhusmiljöer för testbäddar, försöksytor och landskapslaboratorier. Hösten 2022 ska ett nytt doktorandprojekt i Alnarp utforska möjligheterna till att ta universitetets landskap till en ny nivå.

Träbroar över en bäck i ett grönt landskap.
Publicerad: 30 augusti 2023 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…