17
maj
Lennart Kennes sal ,BioCentrum, Uppsala

Structural Studies on Hyaluronan Hydrogels

disputationer |

Frida Wende försvarar sin avhandling den 17 Maj 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Msc Frida Wende
Opponent: Associate Professor Tomasz Niedziela, Dept. of Immunochemistry, Hirszfeld Institute of Immunology & Experimental Therapy, Wroclaw, Poland
Tid: 2019-05-17 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal ,BioCentrum
Mer information:

Frida Wende
Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Organisk kemi 
Telefon: 018-671538, 070-6483213
E-post: frida.wende@slu.se

Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna , Uppsala                               

 Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se