11
jun
Lennart Kennes sal, Ultuna, Uppsala

Signalling mechanisms and epigenetic regulation of seed development in Arabidopsis thaliana

disputationer |

Rita Adriano Batista försvarar sin avhandling den 11 juni 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Msc Rita Adriano Batista
Opponent: Professor Daniel Zilberman, John Innes Centre, Norwich, UK
Tid: 2019-06-11 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Ultuna
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

Rita Batista
Doktorand vid Institutionen för växtbiologi; Claudia Köhler 
Telefon: 018-673246
E-post: rita.batista@slu.se

Postadress:
Inst f växtbiologi, Box 7080

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum , Uppsala                               Kontaktinformation

Sidansvarig: maisam.ali@slu.se