11
okt
Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och Zoom, Uppsala

Novel potato starch : new structure and beneficial qualities

disputationer |

Xue Zhao försvarar sin avhandling "Novel potato starch : new structure and beneficial qualities" den 11 oktober 2021

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen on line

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25378/
Respondent: MSc Xue Zhao
Opponent: Professor Andreas Blennow Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Denmark.
Tid: 2021-10-11 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och Zoom
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

xue.zhao@slu.se

För anmälan till disputationen on line väligen kontakta:

Roger.Andersson@slu.seKontaktinformation