8
nov

 –

9
nov
Runö Möten & Events, Åkersberga, Stockholm

Landsbygder och regioner i omställning: En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

konferenser |

Uppdrag landsbygd vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in till den andra upplagan av Landsbygder och regioner i förändring – en konferens där forskare från hela landet kan utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor tänka nytt kring svenska landsbygders hållbara utveckling.

Landsbygderna är centrala i många av vår tids komplexa samhällsutmaningar. Klimatomställningen kräver förändrade energi- och livsmedelsystem, skogs- och jordbrukets framtid debatteras flitigt och utmaningarna kopplade till välfärd, kompetensförsörjning och service är stora i många delar av Sverige.

Vi vill skapa en konferens som sätter ljuset på hur vi kan möta dessa utmaningar, och många fler, i lokala och regionala kontexter. Vår förhoppning är en bredd av bidrag från olika forskningsfält, med teoretiska, metodologiska och empiriska insikter som kan få verkliga effekter för svensk regional- och landsbygdsutveckling.

Tid och kostnad

Konferensen hålls från onsdag förmiddag till torsdag eftermiddag på Runö Möten & Events i Åkersberga utanför Stockholm. Kostnaden för konferensen är 1000 kr per person, inklusive mat och boende.

Anmälan till konferensen kommer att öppna i september.

Skicka in abstract

Skicka in abstract via formuläret på den engelska sidan.

Deadline för att skicka in abstract var den 14 september 2023, max 250 ord. Huvudsakligt språk under konferensen är engelska.

Teman kommer att utformas utifrån inkomna bidrag.