Forskarkonferenser

Senast ändrad: 01 februari 2024
Två kvinnor samtalar framför en roll-up. Foto.

Vartannat år anordnar Uppdrag landsbygd den nationella forskarkonferensen ”Landsbygder och regioner i omställning”. Den första konferensen arrangerades tillsammans med Nordregio och hölls i november 2021. En andra konferens hölls hösten 2023.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation