1 dec

Craafordsalen, Alnarp

Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture

disputationer |

Karin Amsten försvarar sin avhandling "Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture" den 1 december 2023.

Alla intresserade är välkomna att närvara!

Det går också att närvara online:

https://slu-se.zoom.us/j/63258549367 

Kod: 264127


Kontaktinformation