14 jun
15 jun

Online, streamed from Malmö, Sweden

Staden som arena för den gröna omställningen

besök på slu | evenemang | konferenser |

Den gröna omställningen av Europa brådskar och i städernas miljöer möts en rad komplexa samhällsutmaningar. Hur vi utvecklar våra städer och samhällen kommer att påverka såväl människor som miljö i många generationer framöver. SLU Tankesmedjan Movium och Boverket fick uppdraget av regeringen att arrangera en konferens på temat.

Inom ramen för sitt ordförandeskap i EU lyfter Sverige frågor om gröna städer. Till konferensen Creating Green Cities den 14-15 juni bjuder Sverige in aktörer från hela Europa för att tillsammans dela kunskap och tänka nytt kring skapande av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

Internationella målsättningar kan lättare nås genom tillsammansarbete. Såväl forskare som aktörer från det offentliga, näringslivet och civilsamhället behöver inkluderas. Omställningen kan inte lösas enbart med teknik. Det är först när vi använder kulturella, sociala och estetiska värden i processerna som vi hittar långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande lösningar.

Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Fakta

Tid: 2023-06-14 09:00 - 2023-06-15 16:45
Ort: streamed from Malmö, Sweden
Lokal: Online
Arrangör: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium samt i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer
Sista anmälningsdag: 13 juni 2023
Pris: Fritt
Mer information: