2 jun

Audhumbla, VHC, campus Ultuna, Uppsala

Disputation Sofia Lindkvist

disputationer |

Sofia Lindkvist försvarar sin avhandling: Light environments for dairy cows – Impact of light intensity, spectrum and uniformity

Klicka på länken nedan för att delta via länk:
https://slu-se.zoom.us/j/65328588173?pwd=b016VElpcFpjSW9mbmxWalVzU0paZz09
Lösenord: 822731

Alla intresserade är välkomna att närvara.


Kontaktinformation