2
jun
Audhumbla, VHC, campus Ultuna, Uppsala

Disputation Sofia Lindkvist

disputationer |

Sofia Lindkvist försvarar sin avhandling: Light environments for dairy cows – Impact of light intensity, spectrum and uniformity

Alla intresserade är välkomna att närvara.


Kontaktinformation