16 feb

Lennart Kennes sal, Biocentrum, campus Ultuna, Uppsala

A transcriptomic tale of two worms: Evaluating Caenorhabditis elegans as a model for Parascaris univalens in drug resistance studies

disputationer |

Faruk Dube försvarar sin avhandling: A transcriptomic tale of two worms: Evaluating Caenorhabditis elegans as a model for Parascaris univalens in drug resistance studies

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Respondent: Faruk Dube
Opponent: Professor James Cotton, Wellcome Sanger Institute, Storbritannien
Tid: 2024-02-16 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum, campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för husdjurens biovetenskaper (f.d. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap)

Kontaktinformation