14 mar

Biosfären, MVM-huset, Campus Ultuna, Uppsala

Erica Packards halvtidsseminarium

svampar

Välkommen till Erica Packards halvtidsseminarium.

Titel: The ecology and function of ectomycorrhizal decomposers
Opponent: Mohammad Bahram, universitetslektor vid institutionen för ekologi, SLU
Pedagogisk granskare: Miyanda Chilipamushi
Ordförande: Tamlyn Gangiah

Om Erica Packard och hennes forskning.

Läs mer om seminariet och anmäl dig för att delta online på den engelska versionen av denna sida.

Fakta

Tid: 2024-03-14 13:00 - 14:00
Ort: Uppsala
Lokal: Biosfären, MVM-huset, Campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för mark och miljö

Kontaktinformation