24 maj

Lennart Kennes sal, Biocentrum, Uppsala

Spatial and temporal dynamics of seedborne, airborne, and foliar fungal communities in Swedish forest nurseries

disputationer |

Rebecca Larsson försvarar sin avhandling "Spatial and temporal dynamics of seedborne, airborne, and foliar fungal communities in Swedish forest nurseries" den 24 maj 2024.

Alla intresserade är välkomna att närvara!

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=128756
Respondent: MSc Rebecca Larsson
Opponent: PhD, Senior scientist Eeva Terhonen, Natural Resources Institute Finland, Forest Health and Biodiversity
Tid: 2024-05-24 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kontaktinformation