SLU-nyhet

Ny bok om humle

Publicerad: 02 november 2016
Färgfoto av omslaget till boken "Humle i den svenska nationella genbanken." Omslaget är en illustration i grönt, rött, gult och mörkt lila. Gröna humleplantor slingrar mot en lila bakgrund.

Nu presenteras boken Humle i den svenska nationella genbanken! Boken är skriven av Else-Marie K. Strese som är genetiker, agrarhistoriker och projektledare för POM:s Sparrisupprop.

Humlen var det första växtslag som efter mångårig forskning planterades i den svenska nationella genbanken på Sveriges lantbruksuniversitet. Studierna omfattade inventeringsmetoder, växtens morfologiska och kemiska egenskaper liksom humlens historia i Sverige men också de enskilda klonernas berättelser.

Under flera år har ett stort antal humleplantor observerats och analyserats innan ett slutgiltigt urval gjordes. Det är dessa utvalda humlekloner som presenteras i boken. För varje sort presenteras humleodlingens kontinuitet på fyndplatsen som kan vara flerhundraårig. Humlen kunde ofta kopplas till en gårds odling eller användning varför namngivningen är relaterade till gården eller platsen för växtfyndet.

Else-Marie Strese är genetiker och agrarhistoriker. Hon är projektledare för Sparrisuppropet inom Programmet för odlad mångfald, POM. Forskningen har varit knuten till Nordiska museet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Beställ boken från POM ...

Boken finns också att köpa i butiken på Julita Gård.

Fakta:

Humle i den svenska nationella genbanken.

Else-Marie K. Strese

Utgiven av SLU 2016

164 sidor. Format 155 x 220 mm. 

ISBN 978-91-576-9404-1

Ladda ner ett infoblad om boken.


Kontaktinformation