Böcker från Pom

Senast ändrad: 26 augusti 2021

De flesta av Poms publikationer kan du köpa via bokhandeln, till exempel någon av de vanligaste nätbokhandlarna, eller hos din lokala bokhandlare. Andra kan du beställa direkt från Pom. Några publikationer är slutsålda men går att ladda ner från den här sidan som PDF-dokument.

 

Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar.

Redaktör: Inger Hjalmarsson

Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar.Boken porträtterar 75 mandatsorter av äpple som odlas och bevaras i de lokala klonarkiven. Det är Nationella genbankens klonarkivsvärdar som valt ut sorterna och som är bokens huvudförfattare. Bland de porträtterade sorterna finns svenska lokalsorter, sorter framtagna av svensk växtförädling och utländska sorter med svensk odlingstradition. Boken vänder sig till dig om är intresserad av äpplesorter, deras mångfald och bevarande. Häftad, A5-format.  175 sidor. Illustrationer i färg. Utgivningsår 2020.

Läs mer och beställ>

ISBN 9789157696823

 

Kulturarvsväxter för framtidens mångfald

Av: Else-Marie K. Strese och Erik de Vahl

Framsidan av boken I boken Kulturarvsväxter för framtidens mångfald presenteras de vegetativt förökade köks-, krydd- och medicinalväxter som samlades och provodlades inom Poms Sparrisupprop och som nu bevaras i Nationella genbanken. Växter som exempelvis rosenrot, åbrodd, pepparrot och sparris samsas här med lökväxter som potatislök, vitlök och rosenlök. Sort för sort presenteras växternas kultur- och odlingshistoria, men här ges också handfasta odlingsanvisningar och exempel på recept som hänger tätt samman med hur växtslagen nyttjats historiskt. 314 sidor. Utgivningsår 2018. 

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9555-0

 

Humle i den svenska nationella genbanken

Av: Else-Marie K. Strese

Omslaget till boken I den Nationella genbanken finns ett 60-tal utvalda humlekloner, insamlade vid inventeringar runt om i Sverige. Det är dessa som presenteras i boken. För varje sort beskrivs humleodlingens kontinuitet på fyndplatsen och den kan vara flerhundraårig. För varje humlesort beskrivs också dess biologiska egenskaper och resultaten av de kemiska analyserna av humlekotten. 162 sidor. Utgivningsår 2016.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9404-1

 

Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna

Av: Lena Nygårds och Matti Wiking Leino

Slutsåld

Färgfoto av omslaget till boken Klint Karins kålrot, Mor Kristins böna och nästan tvåhundra andra ärter, bönor, bondbönor, kålrötter, rovor, potatislök och blomster. Det blev det fantastiska resultatet av Fröuppropet, den inventering av äldre köksväxter som genomfördes av Pom i början av 2000-talet. I "Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna" kommer de odlare som sparat detta gröna kulturarv till tals med sina minnen och erfarenheter. Boken utkom 2013 och är en dokumentation av Fröuppropets fröskatt och historierna bakom. 194 sidor. Utgivningsår 2013. 

ISBN 978-91-576-9127-9

 

Att inventera lök- och knölväxter

Av: Karin Persson

Omslag på boken Att inventera lök- och knölväxter är en heltäckande översikt av lök- och knölväxter som odlats i Sverige fram till tiden för andra världskriget. I boken finns beskrivningar och fakta om hur man identifierar arter och sorter av äldre lök- och knölväxter. Boken innehåller också uppgifter om hur länge växterna har odlats i Europa och Sverige samt deras ursprung. 175 sidor. Utgivningsår 2010.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-89232

 

Träd- och buskuppropet

Av: Anna Andréasson och Katarina Wedelsbäck Bladh

Slutsåld

Omslag på boken Träd- och buskuppropet var en landsomfattande inventering av äldre prydnadsbuskar och träd. I boken görs en översiktlig genomgång av vilka träd och buskar som har använts i Sverige sedan medeltiden och fram till 1950-talet. Här beskrivs också de influenser som har påverkat de svenska idealen och varifrån vi har hämtat våra växter. 106 sidor. Utgivningsår 2009. 

ISBN 978-91-89232-34-1

 

Att inventera perenner

Av: Linnea Oskarsson

Slutsåld

Framsida på boken Boken beskriver drygt 150 prydnadsperenner som odlats i Sverige före andra världskriget. Utöver botaniska beskrivningar finns här också information om perennernas ursprung, deras väg till Europa och Sverige, förädling, hur och var perennerna odlades, hur länge de har funnits i skandinaviska trädgårdar och när de olika sorterna började erbjudas till försäljning i svenska plantskolor. 164 sidor. Utgivningsår 2008. 

ISBN 978-91-89232-30-3 

 

Narcisser - folkkära lökar

Av: Karin Persson och Eva Jansson

Bilden visar omslaget till boken Boken beskriver äldre sorter av narcisser som odlats i Sverige under perioden 1849-1950. I ord och vackra bilder berättas om narcissernas historia och karaktärer. Boken sammanfattar också den landsomfattande inventeringen av påsk- och pingstliljor som genomfördes av Pom under åren 2000-2005. 90 sidor. Utgivningsår 2008. 

Läs mer och beställ>

ISBN 978-89232-28-0

 

Trädgårdshistoria för inventerare

Av: Anna Andréasson

Slutsåld - välkommen att ladda ner som PDF

Bilden visar omslaget till skriften Skriften berättar om svensk trädgårdshistoria under tidsperioden 1800 till 1950 och hur våra kulturväxter har kommit till landet, spridit och odlats. Ett av de viktigaste målen med publikationen har varit att sätta in trädgårdsodlingen i sitt historiska sammanhang. Skriften är därför uppdelad i tre avsnitt som täcker var sin 50-årsperiod. Varje avsnitt börjar med en kort summering av vad som hände i samhället just då. 60 sidor. Utgivningsår 2007.

ISBN 978-91-89232-27-3

  

Att inventera rosor - en handledning

Av: Rolf Engström

Slutsåld - välkommen att ladda ner som PDF

Framsida på boken Kom med och återupptäck våra glömda gamla rossorter som sover sin törnrosasömn vid olika ödetorp och gårdar. Skriften är tänkt att vara till hjälp vid identifiering av funna rosor. Rosorna i de olika rosgrupperna beskrivs utifrån hur de kan upplevas då de påträffas ute i fält. Olika kännetecken för gruppen presenteras och då det finns något som är specifikt för en speciell sort beskrivs detta. En kort historiebeskrivning sätter in gruppen i ett tidsperspektiv. 76 sidor. Utgivningsår 2007. 

ISBN 978-91-89232-2

 

Vi odlade till husbehov

Av: Lena Nygårds

Bilden visar framsidan av boken Slutsåld

I boken berättas om en del av alla de arvesorter av bönor, ärtor, rovor, lök och andra köksväxter som kommit in till Fröuppropet tillsammans med berättelser om en svunnen tid och ett kulturhistoriskt arv. Dessa äldre lokalsorter eller arvesorter har många gånger gått i arv från generation till generation. De har odlats inom samma geografiska område under många decennier, ibland sekel. Till sorten finns händelser och minnen förknippade, som ger dem ytterligare värde. Tillsammans med fröerna finns berättelser från husbehovsodlingens tid, då mycket av det man åt odlades i den egna trädgårdstäppan och på åkern. 98 sidor. Utgivningsår 2005.

ISBN 91-576-6856-6

 

Marthas lilla gröna

Av: Lena Nygårds

Runt om i Sverige finns kulturhistoriska skatter i form av äldre trädgårdar, ofta med gamla växtsorter som inte längre finns i handeln och som är anpassade efter lokala förhållanden. Gårdstomter med rabatter, köksväxtland, fruktträd och bärbuskar har varit betydelsefull för hushållet, men utan att synas i gårdens räkenskaper. Nyttoträdgårdens historia är bristfälligt utforskad, kanske beroende på att den till största delen är kvinnohistoria. 45 sidor. Utgivningsår 2008.

Finns att ladda ner från Riksantikvarieämbetets webbplats

ISBN 978-91-7209-513-7

 

Om ärter

Av: Lena Nygårds

Bilden föreställer omslaget av boken Välkommen in i den värld som är den lilla ärtans! I denna etnobotaniska skrift berättas om seder och bruk kring ärter. Fakta och historia varvas med recept, litterära referenser och odlingsinstruktioner. Boken berättar också om några av de ärtsorter från olika delar av landet som kommit in till Fröuppropet och om släktberättelser och levnadsöden kopplade till ärtsorterna. Missa inte "blädderfilmen" i högerhörnet! 50 sidor. Utgivningsår 2007.

Läs mer och beställ>

 

Här bevaras våra svenska fruktsorter

Av: Inger Hjalmarsson (red.)

Slutsåld - välkommen att ladda ner som PDF.

Det inskannade omslaget till skriften Den här broschyren berättar om arbetet med att bevara gamla svenska sorter av äpplen, päron, plommon och körsbär och skildrar de fjorton klonarkiv runtom i Sverige där våra odlade fruktsorter hålls vid liv. 44 sidor. 2:a upplagan 2009.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92