Humle i den svenska nationella genbanken

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Färgfoto av omslaget till boken "Humle i den svenska nationella genbanken." Omslaget är en illustration i grönt, rött, gult och mörkt lila. Gröna humleplantor slingrar mot en lila bakgrund.

Humlen var det första växtslag som eftermångårig forskning planterades i Nationella genbanken på Sveriges lantbruksuniversitet. Studierna omfattade inventeringsmetoder, växtens morfologiska och kemiska egenskaper liksom humlens historia i Sverige men också de enskilda klonernas berättelser.

Under flera år har ett stort antal humleplantor observerats och analyserats innan ett slutgiltigt urval gjordes. Det är dessa utvalda humlekloner som presenteras i boken. För varje sort presenteras humleodlingens kontinuitet på fyndplatsen som kan vara flerhundraårig. Humlen kunde ofta kopplas till en gårds odling eller användning varför namngivningen är relaterade till gården eller platsen för växtfyndet.

För varje humlesort beskrivs dess biologiska egenskaper och resultaten av de kemiska analyserna av humlekotten.

Författaren Else-Marie Strese är genetiker och agrarhistoriker och har arbetat som projektledare för Sparrisuppropet inom Programmet för odlad mångfald. Forskningen har varit knuten till Nordiska museet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta:

Beställ boken från Pom. Boken kostar 220:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se.  Den kan även beställas på telefon 040-41 55 86. Betalning görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet.

Boken finns också att köpa via nätbokhandlare, på Julita Gård samt i receptionen på Alnarpsgården vid SLU Alnarp.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79