SLU-nyhet

Ekhaga blir Lövsta fältforskningsstation

Publicerad: 02 oktober 2017

För att stärka möjligheten för tillämpad jordbruksforskning och öka samordningen inom fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid SLU i Uppsala slås verksamheter vid Ekhaga fältstation samman och bildar enheten Lövsta fältforskningsstation.

Både institutionen för mark och miljö samt institutionen för växtproduktionsekologi kommer att delta aktivt i ledningen av den nya organisationen. Administrativt placeras verksamheten vid institutionen för växtproduktionsekologi och det operativa ledarskapet ska utföras av en stationsföreståndare.

NJ-fakulteten beslutade under 2016 att tillföra medel till Lövsta fältforskningsstation så att det finns adekvat utrustning för att kunna ta emot nya uppdrag. Officiell invigning sker våren 2018.

Fakta:

Lövsta fältforskningsstation driver ett 70-tal försök på flera platser i Uppsala. Många av försöken ingår i forskning vid SLU men vi tar även emot försök från andra håll. Verksamheten är koncentrerad kring Lövsta där det finns maskinhallar, lagringslokaler och en fältpatrull. Mer info här….


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvarsområde jordbruksvetenskap

Göran Bergkvist
goran.bergkvist@slu.se, 018-67 29 10