SLU-nyhet

SLU:s nya Skogsdatalabb har öppnat

Publicerad: 25 oktober 2017
Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, och Johan Fransson, prefekt vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, vid invigningen av Skogsdatalabbet. Foto: Andreas Palmén

Invigningen av Skogsdatalabbet vid SLU lockade närmare 85 besökare, varav 70 på plats vid SLU Umeå och omkring 15 via videolänk.

Bland besökarna fanns personer från Skogsstyrelsen, Umeå kommun, Lantmäteriet, skogsägare, it-företag och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Den här typen av samverkan är viktig, där SLU tillsammans med företag och andra myndigheter kan skapa nya värden och innovationer utifrån befintliga data och verktyg. Skogsdatalabbet är en mötesplats där vi bjuder in företag och samhälle att ta del av data och expertkompetens, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, som bokstavligt talat öppnade vägen in till Skogsdatalabbet genom att såga av en björkstam.

Kreativ mötesplats för innovationer

Vid Skogsdatalabbet kan företag, myndigheter, forskare och studenter inom skogssektorn i vid mening mötas och testa nya idéer och arbetssätt. Här finns tillgång till den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

– Har du idéer som du vill prova, kanske testflyga de senaste drönarna eller analysera laser- eller inventeringsdata för ditt eget område – ta kontakt med oss och kom hit och prova, uppmuntrar Neil Cory som är analytiker vid Riksskogstaxeringen och engagerad i Skogsdatalabbet.

Mycket data och applikationer går att nå via webben, men för att testa utrustning och ta del av vissa data och programvaror måste man komma in till det fysiska laboratoriet.

– Dagen har varit full av möten med olika aktörer och många nya idéer har diskuterats. Det är roligt att så många ville delta i invigningen, vi var tvungna att byta lokal för att alla skulle få plats, säger Anna-Lena Axelsson som är projektledare för Skogsdatalabbet.

Vissa projekt redan igång

Skogsdatalabbet har redan blivit kontaktade av aktörer som vill testa idéer och få tillgång till expertstöd och data. Ett exempel är ett företag som utvecklar en applikation som kan beräkna diametervärden för träd som man filmar med hjälp av mobiltelefon i skogen. Diametervärden används bland annat för att beräkna skogens volym.

– Appen är utvecklad för smarta mobiler och bygger på avancerad bildanalys, artificiell intelligens och sensorteknik, berättar Magnus Persson, som är jägmästarstudent vid SLU och som arbetar extra med att testa och utvärdera appen.

I just detta fall har Skogsdatalabbets roll varit att bistå med data från marklaserskannade provytor, som företaget kunnat testa appens diameterberäkningar mot.

Mingel vid invigning av Skogsdatalabbet. Foto: Andreas Palmén
Diskussioner under lunchen och minglet i utställningen i ljusgården Lyckan. På bilden syns bland andra representanter från Holmen Skog, Skogsstyrelsen, Region Västerbotten och Norra Skogsägarna. Foto: Andreas Palmén
Mingel under invigningen av Skogsdatalabbet. Foto: Andreas Palmén
Jonas Jonzén, SLU, visar datorbaserade landskapsvisualiseringar. Foto: Andreas Palmén
Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, invigningstalar. Foto: Andreas Palmén
Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, invigningstalar. Foto: Andreas Palmén
Anna-Lena Axelsson under invigningen av Skogsdatalabbet. Foto: Andreas Palmén
Anna-Lena Axelsson, projektledare för Skogsdatalabbet, under mingellunchen med bland andra Claus Popp Larsen från RISE. Foto: Andreas Palmén
Magnus Persson, jägmästarstudent vid SLU. Foto: Andreas Palmén
Magnus Persson, jägmästarstudent vid SLU, arbetar extra med att testa och utvärdera en applikation, som kan beräkna diametervärden för träd som man filmar med hjälp av mobiltelefon i skogen. Foto: Andreas Palmén

Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71