SLU-nyhet

CBC:s verksamhetsberättelse 2017

Publicerad: 26 mars 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten.

CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer, t.ex. mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

I den här rapporten presenterar vi en populärvetenskaplig översikt över CBC:s verksamhet 2017

– Under året har ett antal forskningsprojekt genomförts, nya har påbörjats. och vi har engagerat ett antal nya medarbetare.  Vi berättar om de fyra nya pilotprojekten och litteraturstudierna som fått bidrag från CBC, om ett framgångsrikt samarbete med gymnasieelever på Katedralskolan i Uppsala, om en CBC arrangerad session om biologisk kontroll vid ett vetenskapligt symposium på Ultuna campus och om en debattartikel om växtskydd i DN, säger Margareta Hökeberg, som var föreståndare för CBC fram till årsskiftet.

Läs hela rapporten här (på engelska).


Kontaktinformation

ingvar.sundh@slu.se,  018-673208