SLU-nyhet

Från biokol till hamburgare

Publicerad: 18 april 2018

Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar tillsammans med aktörer från näringslivet i ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Studenterna ska tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt företagen KLS Ugglarps, ECOERA, Skånefrö och Skönadal Agri, skapa ett cirkulärt flöde av resurser mellan livsmedelsproducenter och konsumenter. Fokus ligger på klimatet och biokolets potential att bidra till ett mer hållbart svenskt jordbruk.

Under våren 2018 myllas biokol ner i jorden på gården Skönadal på Österlen. Som en naturlig fortsättning bärgas skörden och utfodras till djuren på gården. KLS Ugglarps kommer i nästa steg producera hamburgare av gårdens kött, som sedan säljs via hamburgerkedjan MAX. Restaurangen som säljer hamburgarna transporterar därefter sina restprodukter till Skånefrö, som genom en pyrolysprocess producerar nytt biokol. På detta sätt skapas en kolinlagring och ett klimatpositivt jordbruk på sikt samt en ny affärsmöjlighet för lantbruket.

Genom att använda biomassa, i form av avfall och restprodukter som omvandlas till biokol och sprids ut på åkermarken, skapas många olika former av nytta. Först av allt uppstår klimatnytta genom minskad koldioxidhalt i atmosfären och att återanvänt avfall blir en del i ett slutet kretslopp. Biokolet kan öka markens produktionsförmåga och även minska läckaget av näringsämnen. Slutligen levereras lokal fjärrvärme.

- Inom snar framtid är det rimligt att se biokolet som en grundpelare för att producera klimatsmarta livsmedel. Det är även ett kraftfullt instrument för lantbruket som genom att använda biokol kan minska miljöpåverkan, konstaterar de sju lantmästarstudenterna från SLU Alnarp.

Enligt studenterna har försök även visat en ökad skördepotential, vilket bidrar till att uppfylla målen i regeringens livsmedelsstrategi. I framtiden kommer ett kretsloppsbaserat flöde vara en förutsättning för att en produktion ska ses som hållbar och attraktiv ur alla aspekter.

Projektet är ett arbete inom kursen Företagsekonomi inom den agrara näringen, del 2

Projektet presenterar på SLU Alnarp den 27 april kl 09:30, Crafoordsalen. Ett arrangemang av Partnerskap Alnarp och Kompetenscentrum företagsledning, KCF.

Anmäl dig via denna sida, senast den 24 april.

Kontakt: Jan Larsson jan.larsson@slu.se

Tel: 040-41 50 73


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73